Ik bied hulp en begeleiding bij: 


Zakelijke coaching, werkgerelateerde problematiek of persoonlijke problematiek die het zakelijk functioneren in de weg staan. Verder komen in je werk gaat hand in hand met persoonlijke ontwikkeling. Gedoe aan de oppervlakte kan soms duiden op dieperliggende patronen. 


Kortdurende persoonlijke problematiek, zoals angsten en spanningen gerelateerd aan een specfieke gebeurtenissen, het (niet kunnen) maken van een belangrijke keuze, omgaan met lastige situaties zoals een scheiding of een (werk)conflict, moeite met loslaten of accepteren van een situatie of gebeurtenis, als voorbereiding op een situatie waar je tegen op ziet. 


Terugkerende of langdurige problematiek, zoals chronische uitbehandelde fysieke klachten, onhandige gedragspatronen zoals 'altijd maar doorgaan' of 'geen nee kunnen zeggen', het gevoel hebben altijd in 'verkeerde' relaties terecht te komen, lastig om kunnen gaan met 'een bepaald type mens' (bijvoorbeeld hele dominante mensen), worstelingen in het ouderschap en/of de opvoeding van kinderen, relatieproblemen, een negatief zelfbeeld, niet tot een goede samenwerking kunnen komen met belangrijke anderen zoals collega's of de vader/moeder van je kind(eren), klachten en problemen waar je voor je gevoel al van alles aan gedaan hebt om ze op te lossen maar je ervaart ze nog steeds als problematisch. 

Relatietherapie

Ook samen zijn jullie welkom om op een constructieve manier te werken aan jullie relatie. 

Neem contact met mij op als je twijfelt of ik jou kan helpen om verder te komen, we bespreken dan samen jouw situatie.