Ontwikkelen

door te blijven 

bij je eigen ervaring en beleving. 

Mijn benadering van therapie is anders dan wat je misschien gewend bent, maar het is een krachtige vorm die effectief is en vaak snel resultaat oplevert. Ik werk vanuit de Perceptual Control Theory (PCT) en gebruik fenomenologische reflectie. Laat me je uitleggen wat dat betekent.


De Perceptual Control Theory (PCT) is een psychologische theorie die stelt dat individuen constant bezig zijn om innerlijke balans te vinden, door gedrag te vertonen wat past bij hun doelen, normen en waarden. Zolang een mens leeft in de perceptie dat het leven zoals het geleefd wordt past bij zijn binnenwereld, is er geen sprake van psychisch lijden.


Depressie, stress, ongemak, angst en onrust ontstaan wanneer iemand bewust of onbewust een conflict bij zich draagt. 

Mijn visie en werkwijze 

psycholoog zwolle

"Depressie, stress, ongemak, angst en onrust ontstaan wanneer

iemand bewust of onbewust een conflict bij zich draagt"

psycholoog zwolle

Bijvoorbeeld wanneer je aardig gevonden wil worden, maar ook je grenzen aan wil geven, je het gezin in tact wil houden maar niet gelukkig bent in de relatie, je af wil vallen, maar geen aanpassingen wil doen in hoe je leeft, je behoefte hebt aan nabijheid maar ook een grote behoefte hebt aan autonomie.


In mijn aanpak focussen we op het ontvouwen van dit conflict en het verkennen van jouw binnenwereld.


We kijken naar impliciete thema's die aanwezig zijn in je lichaam en geest. Door ruimte te geven aan deze thema's kunnen ze zich ontvouwen en kunnen we inzicht krijgen in de onderliggende oorzaken van je psychisch lijden. Jouw ervaring en beleving zijn leidraad, ik volg jou.


Deze manier van werken wordt ‘fenomenologische reflectie’ genoemd, dat klinkt ingewikkeld maar het is juist een methode die toegankelijk is voor iedereen.


Belangrijk om te weten is dat je niet altijd precies hoeft te begrijpen welk conflict er is opgelost. Het gaat erom dat je verandering opmerkt en dat je je beter gaat voelen. Je hoeft je niet bezig te houden met theoretische kaders of analyses, want het werk gebeurt op de stoel. Ik creëer een veilige omgeving waarin we samen aan de slag gaan.

Tarieven 2024

Particuliere tarieven

(vrijgesteld van btw)

Individuele therapie: 100,- / uur

Relatie therapie: 130 ,-/uur


Zakelijke tarieven

(ex. 21% btw)

Individuele begeleiding: 185 ,-/uur

individuele coaching: 185,-/uur


-evt. Reiskosten 54 ct/km

-Er zijn voor mijn werkzaamheden geen vergoedingen

mogelijk vanuit de zorgverzekeraar.

-Annuleringen binnen 24 uur factureer ik volledig.

- online consulten ook mogelijkunsplash